PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 16 augustus 2020

Liturgie zondag 16 augustus 2020
Orgelspel

Woord van Welkom en Mededelingen

Intochtslied: Lied 868:1,2: Lof zij de Heer de almachtige Koning der ere

Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 864 :1,4 : Laat ons de Heer lof zingen

Gebed om het Licht van de Heilige Geest

Psalmlezing: Psalm 23

Zingen: Lied 23 c:1,3,5:  Mijn God mijn Herder zorgt voor mij 

Lezing :  Psalm 139:1t/m6,  9t/m12,  23,24
               Matteus 11:28-29

Zingen: Lied 834:1,3 : Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

Verkondiging : Wij zijn veilig en geborgen in een onzekere wereld”

Zingen: Lied 221 :1,2,3 : Zo vriendelijk en veilig als het Licht

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader

Wegzending en Zegen

Zingen: Lied 416:1,2,4 :  Ga met God en Hij zal met je zijn

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. E. Verheul
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 20.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws

Liturgie
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.