PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 13 september 2020

Liturgie zondag 13 september 2020
Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Intredelied 280:1, 4, 6

Onze hulp

Groet

Gebed om ontferming

Zingen lied 650: 1,4

Glorialied 568a

Gebed van de zondag

Aandacht voor de kinderen

Evangelielezing Mattheus 18, 21- 35

Zingen 838: 1 en 6

Overweging

Meditatief orgelspel

Zingen

Gebeden stil gebed Onze Vader

Collecte

Nodiging

V. Brood dat leven geeft
    En wijn die het hart verheugt.
    In deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
    Komt dan allen die Hem zoeken en deelt in Zijn overvloed.

 Aan tafel

Vredegroet: V. De Heer zij met U
                     G. en met Uw geest.

Laten we elkaar de vrede van Christus toewensen.

Tafelgebed

Zingen Lied 270f   Benedictus en  Lied 270g: Agnus Dei

Gemeenschap van brood en wijn:
Brood: Het lichaam van Christus, brood uit de hemel.
Wijn: Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk.

Dankgebed

Slotlied 419: 1, 2, 3

Zegen


Orgelspel
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. E. Verheul
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 20.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws

Liturgie
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.