PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 12 september 2021

Liturgie zondag 12 september 2021
Orgelspel

Welkom

Lied 280: 1,2,3

Bemoediging en groet

Lied 280: 6 en 7

Kyriegebed

Glorialied 117a: 1 en 2

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Johannes 4: 5-26

Psalm 146: 1 en 3

Overweging

Lied 653: 1, 3 en 7


Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 385

Nodiging
V.   Brood dat leven geeft
      en wijn dat het hart verheugt.
      In deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
      Doe mee, allen die Hem zoeken en deel in zijn overvloed

V.    De Heer zij met u
A.    en met uw geest
V.    “De vrede van Christus” is met u, met jou

Tafelgebed en Onze Vader
V.  Verheft dan uw harten tot God en laat ons de Heer, onze God, danken.
Want goed is het om de Heer te danken.
Hij is het
Die met ons deelt, het brood, genoeg voor vriend en vreemdeling.

Gezegend uw Naam!
Die ons hier voedt met het licht van de liefde.
Gezegend uw Naam!
Die ons vervult met het visioen van vrede.
Gezegend uw Naam!
Voor uw liefde, onophoudelijk over ons uitgesproken,
die ons tot leven brengt, danken wij U.
En met zovelen die van deze liefde leefden,
en met wie daar nu uit leven,
zegenen ook wij uw grote Naam:

Lied 985 : 1 en 3 Heilig, heilig, heilig

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

V.   Laat U vinden als wij zoeken, God
      Geef ons ruimte als wij bidden.
      En deel met ons, de adem van uw Geest.

Laten wij bidden tot God de Vader, het gebed dat Jezus ons, met het oog op Gods Koninkrijk, leerde bidden:
A.           Onze Vader…

Lied 270 g Agnus Dei
Lam van God, o Christus
die der wereld zonden draagt,

ontferm U onzer.
Lam van God, o Christus
die der wereld zonden draagt,

ontferm U onzer.
Lam van God, o Christus
die der wereld zonden draagt,

geef ons uw vrede. Amen.

Gemeenschap van brood en wijn
V.  In de nacht van de overlevering
heeft Jezus het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt, eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Het brood wordt gebroken en de wijn wordt geschonken


Dankgebed

Lied 838: 4

Zegen en gezongen Amen.

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.