PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Witte Donderdag 14 april 2022

Liturgie Witte Donderdag 14 april 2022


Binnenkomst kerkenraad

Stilte

Votum en Groet

Inleidende woorden

Zingen: Lied voor Witte Donderdag
Wij gaan in deze dagen
de weg die Jezus ging.
Wij leven van verhalen
vol met herinnering
aan wat Hij bij het breken
en delen van het brood
gezegd heeft: 'Dit betekent
Mijn leven en Mijn dood.'

Gebed

Zingen: NLB 942:3 (’Spreek Gij het woord…’)

Lezen: Joh 13:1-15
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.12Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Zingen: NLB 569 (‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’)

Overdenking

Zingen: 998: 1, 2, 3, 4 (‘Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen’)

Voorbede
Responsie 367k: Hoor ons bidden God, en luister
wees nabij in licht en duister.

Vieren van de maaltijd van de Heer

Tafelgebed
v: De Heer zij met u allen.
a: Zijn vrede zij met u.
v: Laat uw hart vol vreugde zijn
a: Ons hart gaat uit naar God de Heer
v: Gezegend is God onze Heer,
a: Hem zeggen wij dank.

Om te komen tot onszelf, tot het stil en diep geheim…..
…..…. Telkens als jullie uit deze beker drinken, zullen jullie aan mij denken.

a: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt.

v: Zo willen wij gaan op zijn weg…..
..… en alle dagen tot in eeuwigheid,
 Amen.

Onze Vader

Vredegroet

Nodiging

Delen van brood en wijn

Slotgebed

Zingen: NLB 256 (3 maal)
Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God,
O blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.

Slotlezing: Johannes 14:27-31
Vlak voor Jezus en zijn leerlingen naar buiten gaan, de nacht in, zegt Jezus tegen hen:
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’

We verlaten in stilte de kerk
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.