PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Oudejaarsdienst 31 december 2021

Liturgie Oudejaarsdienst 31 december 2021

Thema: Dans, dans, en doe maar mee met mij

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 512, vers 1 tot en met 4

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Openingswoorden

Gebed

Lied 512 vers 5 tot en met 7

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Gedicht: Toekomst

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.

Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.

Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.

Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
Geloof in ‘ooit is alles héél en goed.’
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.

Lied 513: God heeft het eerste woord

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zij rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lezen psalm 104, eerste deel

Jij die hoog woont! Dus moet ik klimmen,
of leren omhoog te vallen, naar jou toe
die ik wel God durf te noemen:
zo wijd je hemel blauw in de morgen
zo goudomrand je sneeuwwitte wolken.

Jij die hoog op de zon woont
die van roodgevlamd vuur is,
dus moet ik leren niet te smelten.

Die ook boven de zeeën zweeft
als adem – dus moet ik durven
mee te ademzingen in jou.

Licht. Op sandalen licht ben je gekomen,
vreemdeling van de bergen.
Die over wolken schaatst en hoog
als wervelwinden springt,
wandelt naast me in de avondkoelte.

Over onze moeder aarde heb ik nagedacht
en boeken gelezen: dat zij bijna vijf miljard
jaar geleden geboren zou zijn,
dat zij zich verfijnd heeft
tot wouden en tuinen, watervallen en fonteinen –
zou ik ooit een wilde ezel worden of een steenbok
er zou genoeg zijn om mijn dorst te lessen.

Oh water dat levend stroomt,
dat gras voedt, brood doet ontkiemen,
wijn doet zwellen in de druiven.
Leer mij durven wijn te drinken
die het hart verzacht,
brood te bakken en uit te delen
aan alle hongerlijders van de wereld.

En dan de bomen die jij gezaaid hebt;
hier berken en populieren,
op verre heuvels ceders en cipressen
en langs de snelwegen zuring en naamloze halmen.

Ook roept Gij overal vluchten vogels, en ze komen.
Soms zingen zij ‘vlieg met ons mee.’
Ik moet nog leren durven vliegen –
heb ik vleugels? In de buik van mijn ziel
ritselt het van veren.
Ik vraag de vogels: hoe leven jullie?
Hebben jullie lief?

En dan de zee, diep en vol,
de vreemdste snuiten en uitsteeksels,
zilverwier en anemonen,
en draken om mee te spelen.

Luisteren naar lied: 839: Ik danste die morgen toen de schepping begon

https://www.youtube.com/watch?v=LEKx1aCZm_A

Ik danste die morgen toen de schepping begon,
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
In Betlehem zette de dans weer in.
Refrein

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Refrein

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Refrein

Lezen psalm 104 tweede deel

En al dat levende hoopt op jou, mijn vriend,
die ik nu plotseling aarzel God te noemen.
Want hoe dan God? Was jij de oerknal?
Jij bent de stilte waarin ik schuil,
soms even, in de late nacht, de vroege morgen.

Ademt jou adem in mensen?
In al die levende dode gewapenden,
op oorlog uit, bang, bedroefd, boos, onbereikbaar,
op vrede uit, maar wie kent de weg van de vrede?

Wie gaat dit aanschijn van de aarde vernieuwen?
Jij die ik vriend en vreemdeling noem
van de bergen? Ja jij, met mij samen.

Je moet wel komen, gauw, om al die oude mensen
die hun lieve land zagen branden
zo goddeloos, kom troosten
laat het niet duren tot hun dood.

En voor onze kinderen, zoet en zo klein nog,
zou het ook mooi zijn als ze je voetstap hoorden,
je fluitje, ‘hier ben ik’. Wie? Vriend! God!

Daar kom je de schemerhoek om
de lichtende blauwe, de rode hoek van de middag,
desnoods de gitzwarte van de nacht –
maar je komt, en je zegt tot alle kinderen
hier tezamen:

Dag jij en jij
dag meisje dag jongen

en je noemt hun namen.

En ze worden wakker
en zullen het nooit meer vergeten.

Luisteren naar lied psalm 104

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-zee-het-land-de-hemel-in-uw-hand-lied-104/

De zee, het land, de hemel in uw hand, 
de zon en wolken, al wat ons omspant
de maan en sterren, ver voorbij ons denken, 
in al wat is, wilt u uw liefde schenken.
De storm die over grauwe akkers raast,
de lentewind die over tulpen blaast, 
de bij die langs de zomerbloemen gaat,
de kinderlach die droefenis verslaat.

U bent de vogels en de zuiderwind, 
de eerste krokus en het lentekind,
de weg die stralend voor ons ligt, die ons leven
bedoeling en betekenis zal geven,
de groene velden in een zomerlicht,
de donzen heuvels in een vergezicht,
de maan die langs de donkere huizen glijdt
de zon die ons op onze wegen leidt.

De hele schepping maakt van u gewag:
de sterrenhemel ademt uw gezag,
de koeien grazend in zonneweiden,
het schuwe hert met jongen aan haar zijde,
de oude man die zijn geluk hervindt,
het mijmerend lied van het eenzelvig kind, 
uw beken stromend door weldadig land,
de meeuwen zwevend langs de duinenrand.

U bood mij liefde bovenal en hoop
wanneer gevaar mij onverwacht besloop.
Was ik alleen, dan schonk u mij uw zegen;
in ziekte kwam ik uw nabijheid tegen. 
Was ik een vreemde in een ander land,
u bracht mij kracht en reikte mij de hand.
Al wordt het herfst en is de dood nabij,
ik zal geen angst meer kennen, ik ben vrij.

Zoals een oester zich in zee ontvouwt,
ontsluiten wij ons zonder voorbehoud
voor u, in wiens genade wij ontkiemen, 
in onze zoektocht naar het immens sublieme.
Zoals de wind de bloesembomen streelt
en met de vlieger van een jongen speelt,
leidt u ons, stervelingen, door de tijd
naar uw oneindige volkomenheid.

Meditatie

Orgelspel

Gebed

Slotlied: 518, vers 3 en 5

Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U, blijft nu, heel mij leven,
weggegeven, om te ontvangen
U mijn liefde, mijn verlangen.

Voor Gij de wereld hebt gemaakt,
heeft mij uw liefde aangeraakt,
mijn sterke held, mijn Vader.
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,
Hij is mijn liefste, ik zijn bruid,
ik treed Hem zingend nader.
Hij de, mijne, die het leven
mij zal geven, hoog daarboven,
eeuwig zal mijn hart Hem loven.

Zegen

Gezongen amen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.