PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Kerstmorgen 25 december 2020

Liturgie Kerstmorgen 25 december 2020
Thema: In het licht


Orgelspel: Ik breng je goed nieuws (Nesem vám noviny, poslouchejte)   (Boheems  kerstlied)

Welkom en mededelingen door ouderling

Stilte

Aanvangslied: 486, Midden in de winternacht
Midden in de winternacht / ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,/ antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, /herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, /laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:/ Christus is geboren.

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, /herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, /laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:/ Christus is geboren.

Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, /herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, /laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:/ Christus is geboren.
Zie, reeds staat de morgenster /stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Bemoediging en groet

Gebed

Lied: 477: Komt allen tezamen, vers 1, 3 en 5

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Gedicht: Jij daar in het donker

Jij daar in het donker
Jij daar in de nacht
Jij die naar de hemel kijkt
En op een wonder wacht

Jij daar in de doolhof
En jij die wordt vergeten
Jij die naar het licht zoekt
En de keten wilt doorbreken

Jij denkt niet alleen
Jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen
Want wij staan aan jouw kant

Jij daar die blijft vechten
Tegen de molens in de wind
Die blijft geloven in de liefde
Tegen elke stroming in

Jij bent niet alleen
Jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen
Want wij staan aan jouw kant.

Lied:  “In het licht “  (Sela)  solozang

In de donkere nacht 
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.
 
Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.
 
In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.
 
Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.
 
In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing: Jesaja 52: 7-10
Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.
De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

Lied: 476, Nu zijt wellekome, vers 1, 3 en 4
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieeis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here, met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goed
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Tweede schriftlezing: Johannes 1:1-14, Bijbel in Gewone Taal

In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette Johannes. Hij kwam om te vertellen over het ware licht. Want alle mensen moesten in dat licht gaan geloven. Johannes was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen.

Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld, die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven. Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn.
Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God.

Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig.

Lied: In het begin was ‘t Woord

Preek

Orgelspel: Chtíc, aby spal
Tsjechisch kerstlied; muziek: Adam Václav Michna  z Otradovic

Lied: 481, Hoor de engelen zingen de eer

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Hij die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
Wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lied 493 als gedicht

Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.

Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk
uw licht.

Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.
Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij
geboren zijn eens en voorgoed,
die uit zijn mond
uw naam hebben gehoord

die moeten leven
in de schaduw van de dood
die moeten leven
in de schaduw van de dood

hem achterna,
hem achterna,
hem achterna,
hem achterna.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Ere zij God

Zegen

Orgelspel: Mattheüs en Andreas (Pochválen Buď Ježíš Kristus)
Traditioneel Tsjechisch kerstlied; bewerking( Martin Jakubíček


 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.