PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Goede Vrijdag 15 april 2022

Liturgie Goede Vrijdag 15 april 2022


= De dienst begint in stilte =

Cantorij: "In de stilte van de nacht"

Gebed

Uitleg/meditatie bij de afbeelding "De witte kruisiging"
van Marc Chagall

Psalm 22: 1 en 2

Inleidende woorden

Schriftlezing: Exodus 12: 21-28

Lied 1003 "Stil is de straat"

Schriftlezing: Johannes 18: 1-11 

Cantorij: "Het lied van Petrus"

Schriftlezing: Johannes 18: 12-27

Lied 587: 1, 2

Schriftlezing: Johannes 18: 28-40 

Lied 587: 3

Schriftlezing: Johannes 19: 1-16a 

Lied 587: 4

Schriftlezing: Johannes 19: 16b-30 

= Het Antependium wordt weggehaald , De Paaskaars wordt gedoofd =

Stilte

Schriftlezing: Johannes 19: 31-37 

Lied 587: 6

Schriftlezing Johannes 19: 38-42 

Lied 587: 7

Voorbeden voor kerk en wereld afgewisseld met Lied 367k
V: Heer onze God, in Jezus Christus heeft u uw menslievendheid geopenbaard voor alle volkeren van deze aarde. Wij bidden dat uw kerk met volharding aan Christus vasthoudt, bij zijn liefde bestaat, in zijn dienst leeft en met Hem waakt en bidt.  Wij bidden dit voor al uw kerken en voor uw gemeente hier in Berkenwoude. Wij bidden voor de predikant, de kerkenraad en de gemeente. Heer houdt uw gemeente in uw hand en laat ons leiden door uw geest van liefde.
A: Hoor ons bidden God, en luister, wees nabij in licht en duister (Lied 367k)
V: Wij bidden u voor de eenheid onder ons. Dat wij ons niet voor elkaar afsluiten, maar ons verbinden. Dat wij, die door u aangenomen zijn, ruimte vinden om gastvrij anderen te ontvangen. Dat wij, die door u gekend zijn, ons aan anderen durven laten kennen. Dat wij, die door u vertroost zijn, oog hebben voor het verdriet van een ander.
A: Hoor ons bidden God, en luister, wees nabij in licht en duister (Lied 367k)
V: Wij bidden voor wie ons regeren en voor allen in hun dienst. Dat hun macht dienst aan mensen is. Dat hun recht spreken mensen ook recht doet. Verlicht hen met uw wijsheid, opdat wij kunnen leven in een wereld van vrijheid en veiligheid. Opdat er voor ieder een land van melk en honing is.
A: Hoor ons bidden God, en luister, wees nabij in licht en duister (Lied 367k)
V: Voor allen die gevangen zitten, voor allen die te lijden hebben van foltering, voor alle mensen die gediscrimineerd en vervolgd worden om hun mening, hun geaardheid, hun ras of geloof. Wees gij voor hen een toevlucht en bron van kracht. Geef gehoor Heer aan wie in hun nood tot u roepen.
A: Hoor ons bidden God, en luister, wees nabij in licht en duister (Lied 367k)
V: Wij gedenken de levens die ten einde gaan, waar de levenskrachten verzwakken en de geestkracht vervalt. De stervenden en de achterblijvers met hun verdriet. Wees gij hun troost en onze troost. Dat ons niet alle reden tot danken ontnomen wordt.
A: Hoor ons bidden God, en luister, wees nabij in licht en duister (Lied 367k)
V: Wij bidden voor wie in nood verkeren, voor wie zwak zijn, voor wie het leven alleen nog duisternis is. Voor allen die eenzaam zijn of verstoten, voor wie nergens meer bij hoort. Voor allen die worden gekweld door angst, door schuld of door een loodzwaar verleden.
A: Hoor ons bidden God, en luister, wees nabij in licht en duister (Lied 367k)
V: Voor hen die u zoeken en voor wie u niet zoeken. Voor wie u aanroepen zonder u te kennen. Laat u vinden Heer, opdat allen rust vinden in uw liefde, die aan geen mens voorbij ziet, die aan geen hart voorbijgaat. Wees ons begin en ons einde en vervul ons met uw waarheid.
A: Hoor ons bidden God, en luister, wees nabij in licht en duister (Lied 367k)

Lied 561 "O liefde die verborgen zijt": 1, 2, 3, 4

Beklag Gods afgewisseld met refrein lied 547
Mijn volk, wat heb Ik u misdaan, of waarmee heb ik U bedroefd? Ik heb de aarde voor de dag geroepen en aan uw handen toevertrouwd, maar van mijn tuin is een wildernis gemaakt, mijn levenswerk wordt een dodenakker.
Waarom laat gij dit toe?
Zingen:                Kyrie eleison, wees met ons begaan,
                              Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Ik heb u onder mijn regenboog gesteld, een teken van vrede en toekomst, maar dodelijke wapens staan gericht op mensen en bedreigen mijn dierbare schepping.
Waarom laat gij dit toe?
Zingen:                Kyrie eleison, wees met ons begaan,
                              Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder, de bondgenoot van alle onderdrukten, maar tallozen worden getergd en geteisterd door terreur en tirannie
Waarom laat gij dit toe?
Zingen:                Kyrie eleison, wees met ons begaan,
                              Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Ik heb jullie Mijn wet gegeven, leidraad tot leven, en zo de richting aangegeven naar een dienend samenleven in liefde voor elkaar. Maar nog steeds zoeken jullie naar macht, nog steeds worden mensen overheerst en klein gehouden, nog steeds willen jullie heersen zelfs in het Koninkrijk Gods.
Waarom laat gij dit toe?
Zingen:                Kyrie eleison, wees met ons begaan,
                              Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Ik heb u met overvloed gezegend, met dagelijks brood en meer dan dat, maar op mijn akker sterven mensen van de honger en blijven kinderhanden leeg.
Waarom laat gij dit toe?
Zingen:                Kyrie eleison, wees met ons begaan,
                              Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Ik heb mijn woord aan u gegeven en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd, maar afgoden vinden overal gehoor en mensen kiezen voor doodlopende wegen.
Waarom laat gij dit toe?
Zingen:                Kyrie eleison, wees met ons begaan,
                              Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden, mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand, maar hij is afgewezen, uitgestoten, vernederd tot de laagste dood. Ik heb hem bij u teruggebracht, de levende, de bron van alle leven, maar Hij gaat telkens weer dood waar mijn mensen worden gekruisigd, vertrapt, vernederd, doodgemarteld.
Waarom laat gij dit toe?
Zingen:                Kyrie eleison, wees met ons begaan,
                              Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Mijn volk, wat heb Ik u misdaan of waarmee heb Ik u bedroefd? Ik heb u geëerd als kroon van de schepping, Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad, Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart, Ik heb u mijn trots, mijn Zoon, geofferd. Wat had ik nog meer moeten doen, dat ik niet heb gedaan?
Antwoord Mij!

Stilte

Lied 590 "Nu valt de nacht"

Gebed - Onze Vader

Als we er aan toe zijn verlaten we in stilte de kerk.
Een ieder mag hiervoor zijn eigen moment kiezen.
Bij het verlaten van de kerk leggen we een bloem neer bij de bloemschikking
                                                   ---o0o---
 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.