PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Gedachteniszondag 21 november 2021

Liturgie Gedachteniszondag 21 november 2021
Thema: Geef licht in mijn ogen


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: lied 275: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, vers 1, 2 en 3

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Welkom, bemoediging en groet

Lied: 900, Nada te turbe, 3 x

Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene nada le falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta.

Vertaling:
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg.

Gebed

Lied door de cantorij: Steal away to Jesus

Steal away, Steal away, Steal away to Jesus
Steal away, Steal away home; I ain’t got long to stay here.
My Lord, he calls me; he calls me by the lightning.
The trumpet sounds within my soul;
I ain’t got long to stay here.

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Psalm 13 vertaling Gerard Swüste

Hoe lang nog, Jij,
blijf je mij vergeten?
Hoelang nog
verberg je voor mij je gelaat?
Hoelang nog
zeuren spinsels door mijn hoofd,
huilt mijn hart de hele dag ?
Hoelang nog
is mijn vijand me de baas?
Zie mij,
geef antwoord,
Jij,mijn God!
Geef licht in mijn ogen,
anders slaap ik in, voorgoed.
‘Ik ben hem de baas!’,
jubelen mijn belagers het uit
omdat ik door de knieën ga.
Maar ik,
Van jouw goedheid weet ik mij
verzekerd.
Mijn hart zal het uitjubelen,
want jij bevrijdt.
Zingen zal ik van de LEVENDE
want die doet het voor mij.                                             

Cantorij: Als alles duister is, ontsteek dan een licht in ons dat nooit meer dooft…

Tweede schriftlezing: Marcus 10:46-52

Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Lied: 534, Hij die de blinden weer laat zien

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Preek

Orgelspel

Herdenken van de overledenen

Wij gaan nu over tot het moment van herdenken.
We luisteren naar de cantorij. Als alles duister is, ontsteek dan een licht

We zingen het Gedachtenislied

In stilte denk ik heden, Heer,
aan al die mensen van weleer,
aan mijn geliefde, heengegaan,
die ik nog zo voor mij zie staan.
Ontferm U Heer, 't gemis is groot,
hier in de schaduw van de dood.
Ontferm U Heer, 't gemis is groot,
hier in de schaduw van de dood.

Wanneer mijn laatste ure slaat
en ik de aarde stil verlaat,
breng mij dan veilig bij U thuis
en laat mij wonen in uw huis.
Herenig mij met wie ik mis,
die vóór mij thuisgekomen is.
Herenig mij met wie ik mis,
die vóór mij thuisgekomen is.

Opdat wij samen in het koor,
dat juicht en zingt de hemel door,
voor eeuwig van 't gemis bevrijd,
uw Naam bejuub'len voor altijd.
Aan U de glorie en de eer
Aan U, drievuldig God en Heer.
Aan U de glorie en de eer
Aan U, drievuldig God en Heer.

Gedicht: Als jouw naam klinkt

Als jouw naam klinkt,
zie ik even
hoe je liep en wat je zei,
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt,
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt,
komt tot leven
hoe je mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt,
wacht ik onder
onze levens eens een hand.
Ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.

Aansteken van de kaarsen

We noemen de namen van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Want wij geloven dat niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven ons leven voor het aangezicht van God.
En als wij heengaan geloven wij dat wij worden opgenomen in zijn hemelse heerlijkheid.

Na het noemen van de naam van de overledene ontsteken wij een licht.
Als teken van hoop, geloof en liefde.

Op 1 februari 2021 is overleden: dhr. Kees Verkaik
In de leeftijd van 71 jaar

Aansteken kaars door ouderling

Op 15 maart 2021 is overleden: mevr. Anna Dorothea de Graaf- Beek
In de leeftijd van 85 jaar

Aansteken kaars door ouderling

Op 1 mei is overleden: dhr. Aris van Dam
In de leeftijd van 94 jaar
Aansteken kaars door ouderling

Op 7 mei 2021 is overleden: dhr. Henk Heuvelman
In de leeftijd van 70 jaar
Aansteken kaars door nabestaande

Op 9 mei 2021 is overleden: dhr. Franciscus Theodorus Voorrips
In de leeftijd van 77 jaar
Aansteken kaars door ouderling

Op 26 oktober 2021 is overleden: mevr. Ariaantje Pieternella Heuvelman
In de leeftijd van 78 jaar

Aansteken kaars door nabestaande

Er wordt nu een kaars aangestoken voor hen die ons zijn ontvallen in familie- en vriendenkring.

Aansteken kaars door ouderling

De laatste kaars steken we aan voor alle vluchtelingen die het afgelopen jaar zijn omgekomen op hun zoektocht naar hoop en een beter leven.

Aansteken kaars door ouderling

Afsluitende woorden

De cantorij zingt : U geeft een toekomst vol van hoop

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: 512, O Jezus, hoe vertrouwd en goed, vers 1, 2 en 5

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.