PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Afscheidsdienst Abraham Koster

Liturgie Afscheidsdienst Abraham Koster
Orde van dienst
Waarin wij het leven van Abraham Koster gedenken
en voor zijn leven dankbaar zijn
op 23 mei 2020 in de Hervormde kerk te Berkenwoude.
                                                                              
Bij binnenkomst:
Iedereen gaat staan.

Gedachtenislied:
In stilte denk ik heden, Heer,
aan al die mensen van weleer,
aan mijn geliefde, heengegaan,
die ik nog zo voor mij zie staan.
Ontferm U Heer, 't gemis is groot,
hier in de schaduw van de dood.

Wanneer mijn laatste ure slaat
en ik de aarde stil verlaat,
breng mij dan veilig bij U thuis
en laat mij wonen in uw huis.
Herenig mij met wie ik mis,
die vóór mij thuisgekomen is.

Opdat wij samen in het koor,
dat juicht en zingt de hemel door,
voor eeuwig van 't gemis bevrijd,
uw Naam bejuub'len voor altijd

Welkom

Stilte

Lied: 598
Jan, Christa, Jaap en Anja steken nu aan de paaskaars een kaars aan.
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
Vuur dat nooit meer dooft. (2x)

Schrift Lezing: psalm 23
Een psalm van David.
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredige water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Overdenking

Lied 978: 1,2 en 3
Aan U behoort, o Heer der heren,
De aarde met haar wel en wee,
De steile bergen, koele meren,
Het vaste land, de onzeekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
Een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
Waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam’
Een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
Met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden.
Dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis.
Van meer dan aards geheimenis.

Gedicht: als de liefde niet bestond (door Jaap)

Lied 793: 1,2 en 3
Bron van liefde, licht en leven,
Voor elkaar zijn wij gemaakt
Door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
Gaandeweg  U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
Zon die hartverwarmend schijnt,
Woord van hogerhand gegeven,
Trouw en teder tot het eind
Al zou ons een vijand haten,
Al gaat zelfs de liefste heen,
Liefde zal ons nooit verlaten:
Gij, Gij laat ons niet alleen.

Bron van liefde, licht en leven,
Laat uw vreugde in ons zijn;
Is de blijdschap weggebleven,
Liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
Zo dat zelfs de dood niet scheidt;
Niet kan liefde overwinnen
Liefde heeft de eeuwigheid.

Gedicht: De droom, die geen bedrog is (door Jan)

Levensloop: (door Christa)

Lied 886
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Gedicht: (door Anja)

Zegen

Lied 416:1,2 en 4
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen.
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Uitdragen met orgelspel
We begeleiden Abraham naar de begraafplaats in besloten kring.

 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.