PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2019

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2019

Staat van Baten en Lasten 2019

Zoals u kunt zien, zijn de inkomsten/baten ruim 5% lager dan begroot en ook 2% lager t.o.v. 2018. De vrijwillige bijdragen bleven sterk achter bij de begroting en daalden ook t.o.v. 2018. De overige bijdragen levend geld, waaronder de bazaarinkomsten en de giften zijn opgenomen, was fors hoger dan begroot. In vergelijking met 2018 zijn de giften gelijk gebleven. Verder zijn de baten onroerende zaken lager dan begroot door langere leegstand van de pastorie.

Wat meevalt is, dat de totale kosten (€ 6.660 ) lager zijn dan begroot. Deze onderschrijding tov .de begroting werd vooral veroorzaakt door:
lagere kosten van het pastoraat door de bevestiging van de predikant wijk 1 per 1 september i.p.v. een begrote bevestiging per 1 juli en lagere reguliere onderhoudskosten aan de kerkelijke gebouwen en het orgel.

In vergelijking met 2018 zijn de kosten gestegen, veroorzaakt door de stijging van de kosten van het pastoraat. In 2019 was de predikant wijk 2 een volledig jaar werkzaam  ten opzichte van 3, 5 maanden in 2018.

We zijn dankbaar dat we als Hervormde Gemeente Berkenwoude het jaar 2019 ruim positief mochten afsluiten, echter dit positieve saldo wordt veroorzaakt door incidenteel lagere kosten als gevolg van de predikantsvacature wijk 1 gedurende een deel van het jaar. Ook de afname van de inkomsten, zichtbaar in 2019, is een aandachtspunt voor de komende jaren.

De cijfers zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de controlecommissie.

De volledige jaarrekening 2019 kunt u, na telefonische afspraak, tot 7 juni , inzien bij, dhr. E.van Scherpenzeel, Kerkweg 47, telefoonnr. 0182-362275.
Heeft U eventueel nog aanvullende vragen dan kunt U ook bij de ouderling-kerkrentmeesters van Wijk 1 terecht: Gerrit Oudijk, Martin Schrader , Peter Versluys.
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.