PKN
  » Algemeen » Muziek en downloads 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Lied van Prediker

Tijdens de gemeenteavond is o.a. 'Lied van Prediker' uit het nieuwe liedboek gezongen onder begeleiding van piano en saxofoon.

Download het bestand

meer
 
Dit is een morgen

Tijdens de gemeenteavond is o.a. 'Dit is een morgen' uit het nieuwe liedboek gezongen.

Download het bestand

meer
 
Go Down Moses

Tijdens de gemeenteavond is o.a. 'Go Down Moses' uit het nieuwe liedboek gezongen.

Download het bestand

meer
 
Nieuw liedboek, psalm 13b

Tijdens de gemeente avond is o.a. Psalm 13b uit het nieuwe liedboek gezongen.

Download het bestand

meer
 
Jeugdwerk

De afgelopen periode is er nagedacht over de opzet en uitvoering van het (nieuwe) jeugd- beleid. Er is een klankbordgroep gevormd die bestaat uit de predikant, afgevaardigden uit de kerkenraad en de gemeente. In deze groep is een eerste verkenning gedaan. Daaruit kwam de keuze naar voren voor een tweedeling in leeftijdsgroepen en afwisseling van een programma met ontspanning en geloofsinformatie.

Op de gemeente zondag van 23 juni jl. is er een stembiljet uitgedeeld waarin uw/je mening is gevraagd rondom opzet van jeugdwerk na de vakantieperiode. Voor de degenen die niet in de gelegenheid zijn geweest om deze in te vullen is deze hieronder opgenomen.

Deze inventarisatie wordt gehouden om een beeld te krijgen wat jullie aanspreekt en waar de behoefte zit. De onderstaande activiteiten staan (nog) niet vast en zijn alleen richtinggevend bedoeld. Wij willen jullie vragen voor één bepaalde leeftijdsgroep zowel bij ontspanning als geloofsinformatie een keuze te maken tussen de activiteiten. Vul in elke keuzekolom een cijfer van 1 t/m 3 in bij een de zeven genoemde activiteiten, die je leuk of interessant vindt. Ook is ook de mogelijkheid geboden dat je zelf iets toevoegt. Dit laatste stellen wij zeker op prijs!

Op 18 september a.s. zal een gemeente avond worden georganiseerd waarin we de resultaten en verdere vorm willen presenteren aan de gemeente. Hierbij zal ook worden ingegaan op de andere groepen en kringen die we het komende kerkelijk jaar willen starten. Tevens zal ook het nieuwe liedboek worden gepresenteerd aan de gemeente.

U/jij bent hiervoor van harte uitgenodigd!

meer
 
Ledenadministratie

Sinds een aantal jaar is de PKN overgestapt op een nieuw ledenadministratie systeem LRP. Dit systeem stelt onze gemeente in staat om met inachtname van de regels rondom privacy adresgegevens en mutaties bij te houden. In onze registratie zijn echter geen gegevens opgenomen omtrent telefoonnummers en emailadressen. Om in de toekomst ook in de gelegenheid te zijn op andere manieren te communiceren willen we daarom vragen deze gegevens ook aan ons door te geven. Dit kan u doen d.m.v. het versturen van deze gegevens via info@hervormdberkenwoude.nl  of bijgaand document te printen en uw gegevens op te schrijven. In de kerk onder de toren staat een doos waarin dit strookje gedaan kan worden. Ook is het mogelijk dit af te geven aan één van de kerkenraadsleden. Indien u ook de jeugdwerk enquete invult, kan dit samen worden ingeleverd.

meer
 
Volkskerstzang 2012

Op maandag 17 december vond de jaarlijkse Volkskerstzang plaats in Bergambacht met medewerking van de gezamenlijke Cantorijen van Ammerstol en Berkenwoude. een aantal liederen zijn te vinden op de volgende plek:

Veni Jesu en Als een ster: http://www.youtube.com/watch?v=SoEuqRk9VjE
Stille Nacht: http://www.youtube.com/watch?v=T_6eV25MLgY
In stilte werd Jezus geboren: http://www.youtube.com/watch?v=6tdeDW0Zq1w
Carol of the Drum: http://www.youtube.com/watch?v=uriBLcTpuu8
Baby boy (deel 1): http://www.youtube.com/watch?v=UuZYsyaOzX4 
Baby boy (deel 2): http://www.youtube.com/watch?v=2eg2RKuQ7QE
 

 
Gedachtenisdienst

De gedachtenisdienst heeft zondag 25 november plaatsgevonden. Tijdens deze dienst hebben we de namen genoemd van overleden gemeenteleden, maar ook een kaars aangestoken voor al diegenen die we in gedachten gedenken, maar die niet bij name genoemd worden.

Tijdens de dienst zong de Cantorij het gedachtenislied door Erik van der Does de Bye geschreven.

Download het bestand

meer
 
Volkskerstzang

Maandag 17 december 2012 organiseert het Interkerkelijk Beraad Bergambacht de traditionele Volkskerstzang in de Grote of Laurentiuskerk te Bergambacht. Aanvangstijd is 20:00 uur, de kerk is om 19:30 uur open.  Medewerking verlenen ds. P.J. van Midden (Ontmoetingskerk Bergambacht), burgemeester A. van Erk, muziekvereniging Excelsior uit Bergambacht, beiaardier Boudewijn Zwart, organist Wim Voorrips  en de cantorijen van  Ammerstol en Berkenwoude en den Achterbroek. Het thema van deze Volkskerstzang is "Bij Kerst denk je aan belasting. Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker". Er zal een inzameling gehouden worden voor Operatie Africa (www.operatieafrica.nl). De toegang is gratis. Na afloop wordt er, bij geschikt weer, buiten wederom overheerlijke chocolademelk geschonken.

Het Interkerkelijk Beraad Bergambacht wordt gevormd door de Hervormde Gemeenten van Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude en den Achterbroek alsmede de  Ontmoetingskerk Bergambacht.

 
Lied van Berkenwoude

Tijdens de overhandeling van het schilderij van Ds. Zevenboom heeft mevr. Den Hertog het lied van Berkenwoude ten gehore gebracht. Het liedje dateert uit de jaren dertig of veertig en is waarschijnlijk geschreven door dhr. Klootwijk, die in die tijd het hoofd van de openbare lagere school was.

 

Download het bestand

meer
 
Tweeduizend jaar psalmen (deel 5)

deel 5: gekibbel en/om gezangen

In het vorige deel van deze reeks hebben we gezien dat er na de Reformatie in Nederland eerst uit de (soms wat moeizame) psalmberijming van Datheen gezongen werd en er na 1773 uit de zogeheten “Oude Berijming” gezongen werd. Ook zagen we dat het ritmisch zingen uit het Genève van Calvijn in Nederland juist door die moeizame, uit het Frans vertaalde berijming van Datheen werd vervangen door het zingen op “hele noten”. Deze praktijk zette zich voort in de Statenberijming van 1773.

Erik van der Does de Bye

meer
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. Roding
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. Rietveld
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Woord van bemoediging

Nieuwsbrief


Liturgie en preek

Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Klik HIER om naar de livestream van de Vakantie Bijbel Week te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.