PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Gemeente avond 1 november Gemeente avond 1 november

De avond werd geleid door ds. De Bruin, predikant in Stolwijk en consulent voor onze gemeente tijdens de beroepingsprocedure. De beroepingsprocedure kent een aantal stappen die formeel zijn vastgelegd door de PKN. Dit is één van de redenen dat de procedure lang duurt omdat hiermee zorgvuldig omgegaan dient te worden, omdat er immers een juridische en financiële verplichting door de gemeente wordt aangegaan. Hij geeft aan dat het belangrijk is om met zoveel mogelijk gemeenteleden te overleggen, zodat er zo goed mogelijk met alle meningen rekening gehouden kan worden. Het streven is dan ook om de beroepingscommissie een reprensentatieve afspiegeling van de gemeente te laten zijn, waarbij alle leeftijden en geloofsgroepen vertegenwoordigd zijn. De commissie wordt vastgesteld door de wijkkerkenraad, waarbij niet wordt uitgesloten dat bij veel aanmeldingen een selectie gemaakt wordt. De beroepingscommissie is verantwoordelijk voor het verdere verloop om te komen tot de beroeping van een predikant en moet uiteindelijk komen met een advies tot de keuze voor een predikant, hetgeen in een nieuwe gemeente avond ter goedkeuring voorgelegd moet worden.

De voorzitter van de kerkrentmeesters, dhr. Prins geeft toelichting rondom het beroepingspercentage. Gelet op de financiële situatie enerzijds en de benodigde tijd om het werk te kunnen doen anderzijds geeft hij aan het beroepen van een predikant voor 60% verantwoord is. Aangezien de organisatie en financiële situatie door de vorming van de wijken gewijzigd is, was het niet mogelijk om een beroepingspercentage te berekenen o.b.v. de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar.  De huidige bepaling is nu gebaseerd op de jaarrekening van 2010 en de begroting van 2011. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de totstandkoming van het percentage:
 Er wordt uitgegaan van de vastgelegde afspraken in de wijken.
 Er wordt toegewerkt naar een sluitende begroting
 In eerste instantie wordt er geen rekening gehouden met een reservering/extra kosten, maar doordat er wordt uitgegaan van een positief exploitatieresultaat bij het gehanteerde percentage kan er een positief saldo overblijven waaruit evt. extra kosten betaald kunnen worden.
 Er wordt uitgegaan van een stijging van baten en lasten met 1%
Naar aanleiding van vragen of 60% haalbaar is geeft Ds. De Bruin dat over het percentage uitgebreid is overlegd. Het is belangrijk dat de belangen van beide partijen (predikant en gemeente) worden gerespecteerd. Het gevoel is dat dit met dit percentage haalbaar is indien wordt gekeken naar de werkzaamheden en de grootte van de gemeente. Het is wel belangrijk om goede afspraken te maken. Indien een predikant een 60% plaats accepteert, dan komt dit in de praktijk erop neer dat hij om de week voorgaat in de eigen gemeente. Voor het voorbereiden van een preek staat ongeveer 1 dag. Dit houdt in dat hij of zij de ene week 2 dagen en de andere week 3 dagen overhoudt voor andere taken. Het is dan ook van belang dat de gemeente prioriteiten stelt, bijv. voor ziekenbezoek en kringenwerk. Ook moet men beseffen dat indien een predikant vaste dagen hanteert dan is het ook niet altijd mogelijk om ingeval van rouw of trouw aanwezig te zijn, omdat hij of zij mogelijk 40% elders werkt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het voorgaan in andere gemeentes volledig buiten het dienstverband dat de predikant met de gemeente heeft staat.

De vervolgstappen na deze avond zijn:
 Landelijke goedkeuring van solvabiliteitsverklaring en akkoord door de classis
 Samenstellen van beroepingscommissie door de kerkenraad
 Profielschetsen definitief maken door de beroepingscommissie
 Profielschetsen aanbieden ter goedkeuring aan de kerkenraad

 

terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.