PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Vacature

Wij zijn een enthousiaste wijkgemeente met ong 300 leden midden in de Krimpenerwaard. Elke zondag komen wij samen in de fraaie Dorpskerk om God en elkaar te ontmoeten en nieuwe inspiratie op te doen.
Vacature

De hervormde gemeente Berkenwoude en den Achterbroek (wijk 1)
is op zoek naar een Predikant (m/v) 0,5 fte of 0,6 fte binnen mobiliteitspool
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste voorganger die:

  • de bijbelse boodschap op een inspirerende, boeiende en eigentijdse wijze kan overbrengen op jong en oud;
  • binnen de gemeente samenbindend kan werken;
  • het pastoraat met een warm en betrokken hart uitvoert;
  • het beleidsplan van de (wijk)gemeente ondersteunt en meedenkt over verdere invulling en uitbouw ervan;
  • graag deel uitmaakt van de Berkenwoudse dorpsgemeenschap.  
Wij bieden :
  • een hartelijke, gastvrije en open gemeente;
  • samenwerking met een ervaren kerkenraad en actieve leden die cantorij, liturgisch bloemschikken, kinderkring en pastoraal werk organiseren;
  • veel mogelijkheden voor verdere uitbouw van het kringwerk voor jong en oud;
  • een werkomgeving in een gemoedelijk dorp met een actief verenigingsleven;een karakteristieke en vrijstaande pastorie in de groene en waterrijke Krimpenerwaard.
 
Is uw interesse gewekt, dan kunt u de profielschetsen van de gemeente en predikant via e-mail aanvragen. Heeft u andere vragen, dan kunt u deze per e-mail  stellen of een afspraak maken met de voorzitter van de beroepingscommissie, Agatha Dogterom.
 
Wij zien uw schriftelijke motivatie vóór 28 februari a.s. met belangstelling tegemoet.
U kunt deze samen met uw C.V. richten aan de secretaris van de beroepingscommissie,
Ronald Glas, Dorpsstraat 39, 2825 BM Berkenwoude of versturen naar

 
Gemeente avond Gemeente avond

De goedbezochte gemeenteavond van 26 juni stond geheel in het teken van de vacaturetijd die is ontstaan na het vertrek van ds. Dahmen. In de inleiding van de voorzitter van de kerkenraad, mevrouw A. Dogterom, werden twee personen die de gemeente in deze periode komen ondersteunen, voorgesteld. Wim de Bruin, predikant te Stolwijk, is de consulent. Dat betekent dat hij de kerkenraad adviseert bij de beslissingen die er genomen moeten worden rondom de invulling van de vacature. Hij heeft dit in de vorige vacaturetijd ook naar ieders tevredenheid gedaan.  Dominee Nel van Dorp uit Den Haag gaat pastoraal werk verrichten. Beiden zijn geen onbekenden voor de gemeente. De aanwezige gemeenteleden gaven aan dat dit goed en vertrouwd voelt.
 
Er werd toelichting gegeven op het verloop van de procedure: de jaarcijfers van 2017 moeten nog worden goedgekeurd. Daarna kan op grond van de financiële situatie van de afgelopen 3 jaren een solvabiliteitsverklaring worden aangevraagd. Dat houdt in dat de gemeente Berkenwoude een financiële gezondverklaring moet ontvangen, voordat er verder stappen kunnen worden gezet. We willen graag weer uitkomen op een predikantsplaats van 60 %.
 
Mevrouw Dogterom deed een beroep op alle gemeenteleden om de kerk financieel en in woord en daad te steunen. Alleen dan kunnen we een dominee benoemen en als kerk onze werkzaamheden voortzetten.
 
Na de inleiding gingen we in groepjes praten over drie vragen: Wie zijn we als gemeente? Wat willen we de komende jaren? Wat voor predikant zou bij ons passen?
De antwoorden op deze vragen zijn geïnventariseerd. Deze worden als waardevolle input gebruikt door de kerkenraad als de zoektocht naar een nieuwe predikant kan beginnen.
 
We besloten de avond met lied 969: In Christus is noch west noch oost, in hem noch zuid noch noord, één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord! 

 
Bazaar 2018 Bazaar 2018

De voorbereidingen voor onze Bazaar op 8 september zijn – ondanks de vakantie – alweer in volle gang. We zijn blij met de vrijwilligers die de komende weken langs de deur gaan (of wellicht al geweest zijn!?) om spullen op te halen. U kunt ook zelf spullen brengen naar Oosteinde 27, maar uitsluitend na telefonisch overleg met Annie Oudijk (0182-362212).
 
Het Bazaarcomité is heel blij met de vele helpende handen. Handen, die hard nodig zijn om een grote bazaar zoals wij die elk jaar organiseren in goede banen te laten verlopen. Onze Bazaar is een van de grootste en meest bezochte bazaars uit de omgeving. Alleen dat gegeven is al iets om trots op te zijn en een reden om onze Bazaar nog vele jaren in stand te houden. En dat is alleen mogelijk met de inzet van U! Heeft U zin en tijd om ook een handje te helpen? Laat het ons even weten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Carina Prins (telefoon 367715), Lenie Verburg (telefoon 362717) of een van de andere leden van de organisatie.

 
Terugblik op grote schoonmaak Terugblik op grote schoonmaak

We hielden een grote schoonmaak van de dorpskerk op vrijdag 11 mei en zaterdagmorgen 12 mei 2018. Na het schilderen was de kerk extra stoffig en vuil, waardoor er meer uren nodig waren om schoon te maken.  Op vrijdagmorgen om 9.00 uur gingen we met emmer en schoonmaakattributen aan de slag. Het schoonmaakteam groeide in no time aan tot 15 vrijwilligers uit beide wijken en met vereende krachten werd de klus onder grote saamhorigheid in 1,5 dag geklaard. Fantastisch!
Rest mij nog een woord van waardering uit te spreken voor al die vrijwilligers die op welke manier dan ook iedere maand bezig zijn in deze prachtige oude kerk.
 
 

 
Vertrek predikant Vertrek predikant

Ik wil u namens de wijkkerkenraad van wijk 1 kennis geven van het feit dat onze predikant ds. Carola Dahmen een beroep heeft ontvangen van de Protestantse Gemeente in Oostzaan, bij Amsterdam. Het betreft de
functie van een gemeentepredikant voor 50%. Carola heeft dit beroep
aangenomen.

Zelf schrijft zij hierover:
“Na meer dan 5 jaar predikant te zijn geweest in Berkenwoude, ervaar ik
de uitnodiging uit Oostzaan als een nieuwe roeping waaraan ik gehoor
wil geven. Ik hoop dat een nieuwe context mij op een andere manier
uitdaagt en me verder laat groeien in het ambt van predikant. En dat ik
van betekenis kan zijn voor de gemeente in Oostzaan. Ook hoop ik dat ik met het verminderen van mijn werktijd meer tijd aan mijn
promotieonderzoek kan besteden.
Ik verheug me op een nieuwe start, maar ben ook verdrietig om afscheid
te nemen van Berkenwoude, omdat ik hier een goede en mooie tijd heb
gehad met lieve mensen en waarin er veel vertrouwen was vanuit de
gemeente en de kerkenraad. Daarvoor ben ik zeer dankbaar.”

Als kerkenraad houden wij u natuurlijk op de hoogte hoe het verder gaat
met het beroep van Carola, haar vertrek en de vacaturetijd. Na een
aangenomen beroep wisselt de predikant doorgaans binnen drie maanden van gemeente; dus een vertrek van Carola voor de zomer, maar na Pasen, is realistisch.

Het vertrek van onze predikant betekent ongetwijfeld voor ons allen
iets anders en zal verschillende gevoelens losmaken. Wij kijken als
kerkenraad terug op een goede tijd en hopen dat dit voor onze hele
gemeente geldt. Wij gaan ook de toekomst met vertrouwen in.

Als kerkenraad vragen wij u als gemeente om ons de komende tijd te
steunen en te bemoedigen. Helpende handen zijn in een vacaturetijd
niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk en we hopen dat we daarbij op u een beroep kunnen of mogen blijven doen. Immers, met elkaar zijn wij
gemeente: wij dragen elkaar en worden gedragen.

 

 
Boterschapen Boterschapen

Dit jaar zullen er weer boterschapen verkocht worden, waarvan een deel ten goede komt aan het Kinderkamp. De verkoop aan de deur zal plaatsvinden in de periode van 19 maart tot 31 maart. Voor slechts € 2,50 heeft u een heerlijke ambachtelijke boterschaap. Bij afname van drie boterschapen betaalt u € 6,00. Kortom, onze verkopers zullen gedurende twee weken voor Pasen bij u langskomen met de boterschapen.
PS: Dit jaar zullen we weer naar Ermelo vertrekken in de periode van 14 juli tot 21 juli. In deze week zullen we gekoppeld aan een leuk en nieuw thema activiteiten ondernemen. Zo gaan we o.a. een dag naar het zwembad en winkelen in Ermelo etc. Als u vragen heeft over het kamp of u wilt uw kind opgeven, dan kunt u mailen naar
 
Met vriendelijke groet,
De kinderkampleiding

 
Paasontbijt Paasontbijt

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een Paasontbijt van onze gemeente. Het begint op Paasochtend (1 april) om 9 uur in de ouderenruimte van de Zwaan. Aanmelden kan via de inschrijflijst die in de kerk ligt of via een kerkenraadslid. Let op: Het Paasontbijt gaat alleen door als er minstens 20 aanmeldingen zijn. Omdat wij deze mooie en gemeenschaps-stichtende activiteit graag willen voortzetten, roepen wij u allen daarom op om zich aan te melden voor het Paasontbijt.

 
Kerkendag Samenwerkende Gemeenten Krimpenerwaard Kerkendag Samenwerkende Gemeenten Krimpenerwaard

De stuurgroep SaGe is bezig met de voorbereiding van de Kerkendag die op 10 maart gehouden wordt. Het belooft een mooie dag te worden. Het thema is: Op weg naar elkaar.
 
Wij nodigen u van harte uit voor de KERKENDAG

Deze dag is bedoeld voor kerkenraden, bezoekgroepen, missionaire werkgroepen, jeugdwerkers, catecheseteams en alle andere gemeenteleden in de kerk.
 
 
Plaats : Kerkelijk centrum De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.
 

 
 

lees meer »
 
Meditatie avonden Meditatie avonden

Naar aanleiding van een leerhuisavond over gebed en meditatie is een 
groepje ontstaan dat eerst met elkaar in gesprek ging over gebed en 
meditatie en vervolgens ook met elkaar ging mediteren. Op een avond 
hebben wij onder leiding van Anneke Hogendoorn (opgeleide mindfulness-trainer) een mindfulness-meditatie uitgeprobeerd. Vervolgens hebben we twee avonden onder leiding van ds. Carola Dahmen verschillende vormen van christelijke meditatie uitgeprobeerd (Lectio Devina en Centering Prayer). Deze avonden hebben we als bijzonder ervaren, omdat je op een andere manier met je geloof en met God bezig bent.
Wij willen dan ook graag iedereen uitnodigen die benieuwd is naar een 
meditatieve omgang met zijn of haar geloof om een avond bij te wonen. In 2018 vindt op 2 januari, 6 maart en 8 mei een meditatieavond plaats. De avond begint om 20.00 uur in de consistorie en eindigt rond 21.30 uur. Op 2 januari zal Anneke Hogendoorn tevens een oefening met ons doen om met je aandacht bij de meditatie te blijven. Meer informatie bij ds. Carola Dahmen.

 
Oliebollenactie

Oliebollenactie

Vanwege het succes van vorig jaar is het oliebollencomité bereid ook dit jaar weer oliebollen te gaan bakken voor oud en nieuw.
Als service voor gemeenteleden kunt u deze oliebollen vooraf bestellen.
Dit kan vanaf 9 december tot 28 december. U kunt uw bestelling doorgeven per mail of telefoon.
 
De bestelling kunt u afhalen, tegen contante betaling, op oudejaarsdag tussen 08:30 - 12:00 uur bij de kraam voor de Dorpskerk.

 
1 zakje kost € 3,50
3 zakken kosten € 10, -
 
De telefonische bestelling kunt u doorgeven aan:Jannie de Roo,  tel.:  0180 663395 of
Mieke Verbree, 06 28064066
 

De bestelling per e-mail kunt u plaatsen op

 
Gemeente avond wijk 1 Gemeente avond wijk 1

In het vorige kerkblad werd aangekondigd dat de gemeenteavond zal plaats vinden op 23 mei. Dit wordt door omstandigheden nu 30 mei. De gemeenteavond op 30 mei zal uit twee gedeeltes bestaan. In de eerste helft van de avond zullen we belangrijke zaken en ontwikkelingen rond onze gemeente met elkaar bespreken. Nadere informatie hierover volgt in het volgende kerkblad. De tweede helft van de avond heeft een thematische insteek en zal geleid worden door ds. Rianne de Reus uit Domburg. Zij zal een inleiding houden over Iona. Ds. De Reus is zelf al een aantal keren op het eiland Iona aan de westkust van Schotland geweest, waar een abdij en leefgemeenschap gevestigd zijn. Daar kunnen gasten een tijdlang verblijven, waarbij ze aandacht besteden aan gebed en spiritualiteit. Ook kennen wij Iona van verschillende liederen die in ons nieuwe liedboek terecht zijn gekomen. Met foto’s, verhalen en muziek neemt ds. De Reus ons mee in de bijzondere spiritualiteit van Iona.

 
Bijbelexpositie Sint Jan Gouda Bijbelexpositie Sint Jan Gouda

Het Woord Verbeeld.  De Bijbel in glas en prent
 
In de Sint-Janskerk te Gouda  zal  binnenkort een Bijbeltentoonstelling te zien zijn. De tentoonstelling gaat 9 april van start en zal te zien zijn tot en met 31 oktober 2016.
Aanleiding is de 500e verjaardag van Erasmus’ Novum Instrumentum, de eerste gedrukte Griekse editie van het Nieuwe Testament. De betekenis van deze uitgave is enorm: zij vormde de basis van tal van vertalingen, zoals de Lutherbijbel en de Statenvertaling. Dit feit wordt daarom nationaal en internationaal op vele manieren herdacht.
 
Gebrandschilderde ramen
Het merendeel van de 72  gebrandschilderde ramen van de Sint-Jan  - dateren uit de 16e en de 17e eeuw - bevat  Bijbelse voorstellingen en thema’s. Bekend  zijn vooral de glazen van de Crabeths met de voornaamste episoden uit het leven van Jezus en de apostel Johannes. De glazen vormen  als het ware een ‘Bijbel in glas’. Dat heeft geleid tot een  tentoonstelling die op een bijzondere wijze de betekenis en de invloed van de Bijbel belicht. 
 
Bijzondere collectie
Een tiental bekende Bijbelse thema’s die op de glazen zijn afgebeeld – zoals Jona, het offer van Elia, het bezoek van de koningin van Scheba aan Salomo, Laatste Avondmaal – vormen de basis.  De gekozen onderwerpen in de glazen worden gespiegeld aan geïllustreerde bijbels. Er is een groot aantal bijzondere bijbels te zien - afkomstig onder andere uit de collecties  van het Nederlands Bijbelgenootschap en het Bijbelmuseum te Leerdam
Naast historische prentbijbels worden ook kinderbijbels en een keur van hedendaagse Bijbels gepresenteerd door verschillende uitgevers.
 
 

 
Pasen 2016 Pasen 2016

 
Pasen 2016 Pasen 2016
 
Boterschapen

Boterschapen

Ook dit jaar met Pasen worden er weer boterschapen verkocht waarvan een deel ten goede komt aan het Kinderkamp. De verkoop aan de deur zal plaatsvinden in de periode van 14 tot en met 26 maart. Voor € 2,50 kunt u al beschikken over één ambachtelijk bereid boterschaap. Bij afname van 3 boterschapen betaalt u slechts € 6,00.
Kortom, houd de deur gedurende de twee weken voor Pasen in de gaten! Overigens zoeken we nog vrijwilligers voor de verkoop van de boterschapen, dus als u iemand van de kinderkampleiding kent en wilt meewerken, laat het hen dan even weten.

 
Uit de consistorie Uit de consistorie

Op 17 januari hebben we met veel dankbaarheid Agatha Dogterom en Gerrit Oudijk opnieuw bevestigd in het ambt. Agatha Dogterom zet haar werk als diaken en voorzitter van de wijkkerkenraad voort. Gerrit Oudijk verlengt niet alleen zijn termijn, maar vult zijn ouderlingschap met een nieuwe opdracht in, namelijk als ouderling-kerkrentmeester. Deze verandering van de invulling van zijn ambt als ouderling is ten gevolge van de situatie dat er twee open vacatures waren ontstaan bij de kerkrentmeesters. En dit moest op die manier worden opgelost. Gerrit Oudijk zal op dit moment wel verder functioneren als scriba, maar er valt ook een aantal taken af, zoals het lidmaatschap van het pastoraal overleg en de organisatie van de felicitaties voor de huwelijksjubilea. Dit zal worden overgenomen door Jenny Oudenaarden. Ook zal hij niet meer als ouderling van dienst fungeren. Everlien Flier en Martin Schrader moeten op dit moment deze opdracht met elkaar delen.
In dezelfde herbevestigingsdienst hebben wij afscheid genomen van Arjen Prins als ouderling-kerkrentmeester. Ook na zo’n acht jaar in het ambt was de keuze om zijn ambtstermijn niet voor een derde termijn te verlengen niet makkelijk. Maar werkomstandigheden hebben geen andere keuze toegelaten en daarvoor hebben we alle begrip. We zijn Arjen voor zo’n lange tijd in het ambt, voor zijn inzet en betekenisvolle bijdrages in de kerkenraad zeer dankbaar.
 

lees meer »
 
Koffie drinken in de Zwaan Koffie drinken in de Zwaan

Het pastoraal overleg organiseert koffieochtenden in samenwerking met de SWOB in Berkenwoude. Op elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur is er tijdens de markt gelegenheid om koffie te drinken in de ouderenruimte van de Zwaan. Bij een kopje koffie tegen een kleine prijs kan er gezellig bijgepraat worden. Ongeveer drie keer per jaar schuift het pastoraal overleg aan (informatie hierover vindt u in het kerkblad). Ds. Carola Dahmen en andere leden van het pastoraal overleg zijn dan aanwezig en kunnen ook mensen van huis ophalen en wegbrengen. De koffieochtenden zijn niet leeftijdsgebonden, iedereen is welkom.

 
Songs of Praises from Berkenwoude Songs of Praises from Berkenwoude

Op 17 oktober heeft er in de kerk een bijzondere activiteit plaatsgevonden:  samen met de gezamenlijke cantorijen van de PKN in Ammerstol, de VEG uit Dordrecht en onze eigen cantorij, zijn er liederen uit de Engelse traditie, zogenaamde hymnes, die vertaald zijn naar het Nederlands, meerstemmig uitgevoerd. Deze liederen komen uit het nieuwe Liedboek en uit de bundel “Het liefste lied van overzee”. 
     
Op 18 oktober is in Utrecht het tweede deel van “Het liefste lied van overzee” worden georganiseerd, meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.liedfestival.nl.

 
Kerkblad per email?

Kerkblad per email?

Het is nu ook mogelijk om het kerkblad per email te ontvangen. Stuur hiervoor uw emailadres naar

 
Nieuw liedboek

Nieuw liedboek

Vorig jaar is het nieuwe liedboek gepresenteerd. Het volgt 40 jaar na de introductie van het huidige liedboek der kerken. Er zijn verschillende redenen te noemen om te komen tot een nieuw liedboek waaronder de verandering van de vorm van de kerkdiensten en het verschijnen van een groot aantal nieuwe liederen sinds 1973.
Het nieuwe liedboek is wat betreft vormgeving en de lay-out aangepast aan de hedendaagse stijl en kan worden geleverd in verschillende kleuren en uitvoeringen.

Een paar liederen kunnen worden beluisterd via www.hervormdberkenwoude.nl/download

lees meer »
 
 
 
 

Moderamen algemene kerkenraad
datum en tijdstip 19-03-2019 om 20.00 uur
meer details

3de lijdenszondag o.l.v. Ds. Van Dorp
datum en tijdstip 24-03-2019 om 10.00 uur
meer details

 
actueel:
Wijk 1 is op zoek naar een nieuwe predikant. Meer informatie

Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1
 
 
Meeluisteren met:
Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

 
contact:

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.