PKN
  » Wijkgemeente II » Pastoraat 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Pastoraat voor iedereen

Pastoraat voor iedereen

De wijkgemeente is een samenwerking aangegaan met de Hervormde gemeente van Bergambacht. Binnen de gemeentelijke structuur die de Hervormde gemeente van Bergambacht kent, verricht de predikant van wijk B, de mentor, onder meer pastorale werkzaamheden ten behoeve van onze wijkgemeente.

De pastorale zorg kent diverse invalshoeken, maar wordt vooral gekenmerkt door het trachten nabij te zijn voor de ander en door communicatie. De pastorale zorg is een taak van de predikant/mentor en de ouderlingen. Deze zorg heeft vele invalshoeken onder andere verkondiging, onderwijs, luisteren, meeleven, vermaning, bemiddeling, leiding geven. En breder is er de roeping van ieder lid van de gemeente om de ander nabij te zijn en te zeggen dat er een Herder is.
De wijkgemeente kent een wijk/sectie-indeling en iedere ouderling heeft een eigen wijk waarvoor hij specifiek pastoraal verantwoordelijk is.

 

Waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Het pastoraat is in het bijzonder opgedragen aan de predikanten. Zij worden daarin bijgestaan door de wijkouderlingen. Voor de jeugd is er jongerenpastoraat.

 

Door middel van het huisbezoek van de wijkouderling en/of bezoekbroeder worden mensen pastoraal bijgestaan. Wie naast het reguliere huisbezoek een extra huisbezoek wil, kan dit kenbaar maken aan de wijkpredikant of wijkouderling. Voor ziekenbezoek aan huis of in het ziekenhuis kunt u uw wijkpredikant inlichten.
 

 
Maandblad Maandblad

Het maandblad is de kerkbode van wijkgemeente II. Als u hiervoor kopy aan wilt leveren kunt u dat doen voor de 20e van de maand bij de scriba: maandblad.kopij@filternet.nl

 
Meditatie (juni 2010)

Meditatie (juni 2010)

DE GEEST ALS GIDS

Christus in Wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn (Kolossenzen 2:3)

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij de weg wijzen in heel de waarheid… (Johannes 16:13)

Ooit kwam ik eens aan de deur bij iemand die niet meer naar de kerk ging. Ik wilde wel eens informeren hoe het met hem was. Uiteraard kwam daar de vraag wat hem toch bewoog de kerk niet meer te bezoeken. Zijn antwoord verraste me nogal: “Ik heb de hele Bijbel gelezen, en ik weet alles al”. Dan heb je de kerk blijkbaar niet meer nodig. Maar wat mij vooral verraste was, dat hij alles al wist. Alsof je alles weet, als je de Bijbel een keer gelezen hebt. Alsof je de diepte van de woorden verstaat na één keer lezen.

Ik moet nog wel eens aan deze opmerking denken, als ik nadenk over bepaalde teksten uit de Schrift die niet zo makkelijk toegankelijk zijn. Sowieso kun je zeggen over de Bijbelse boodschap dat die niet zomaar te vatten is. Paulus spreekt over schatten die verborgen zijn. In de eerste plaats zegt de apostel daarmee dat er in Christus een geweldige rijkdom voorhanden is. Een rijkdom aan wijsheid en kennis. Wijsheid en kennis die nodig zijn om getroost te leven en getroost te kunnen sterven.

Ds. G.C. Bergshoeff
 

 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.