PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Preek Palmpasen 2020 Preek Palmpasen 2020

Spannend, dat was het ook in Jeruzalem, tweeduizend jaar geleden, bij de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Het is kort voor Pesach, de stad is vergeven van de pelgrims, overal krioelen mensen en het is druk op straat. Ook hier staat de bewaking op scherp. De Romeinen zijn niet blij met deze oploop van mensen. Het door hun gehandhaafde gezag, normaal niet zo’n probleem, is nu moeilijk in toom te houden. Ze zijn ver in de minderheid en ze weten dat rond Pesach de nationalistische gevoelens altijd enorm oplaaien. Veiligheidsmaatregelen werken niet afdoende, ze kunnen nooit iedereen controleren op wapens, messen zijn gemakkelijk te verbergen in wijde mantels en leren laarzen. En in die tijd waren er nog geen detectiepoortjes.

Nee, de Romeinen staan niet bepaald te trappelen van blijdschap als een man uit Galilea, wordt opgewacht door een meute mensen die hem binnenhalen als de Messias. Dat kan er ook nog wel bij… zo’n omhooggevallen koning…

 

De Farizeeen zijn ook niet blij, maar om andere redenen dan de Romeinen. De Romeinen zien alleen maar een landloper op een ezel die voor koning wil spelen. Hun bezorgdheid geldt de veiligheid en het handhaven van de orde. Het ontgaat hun wat het betekent, zo’n man op een ezel die de stadspoort binnen trekt. Maar de Farizeeen ontgaat het niet! Zij zijn Joden en zij weten precies wat Jezus met dit statement voor ogen heeft. Net als de Romeinen zijn ze bang dat het uit de hand gaat lopen: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben, kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’

 

De hele wereld loopt achter hem aan…

Wat is het? Wat maakt dat Jezus zo’n aantrekkingskracht heeft op de menigte? Waarom wordt Hij opgewacht als een koning? Met palmtakken en gejuich?

 

Intocht…

Het woord betekent feestelijke of plechtige aankomst.

Er wordt op Jezus gewacht, in Jeruzalem, het is feest! De stad trekt hem tegemoet en ontvangt hem met open armen. Jezus krijgt de intocht die een koning waardig is. Onder het zingen van lof en dankliederen, onder gejuich en het wuiven van palmtakken komt de koning de stad binnen. Herinneringen aan vroegere tijden worden opgeroepen: dochters van Sion, ga uw koning tegemoet! Anderhalve eeuw eerder is Simon de Makkabeër ook zo binnengehaald. De mensen zijn het niet vergeten dat hij Judea als koninkrijk weer op de kaart heeft gezet. Hen heeft bevrijd van die gehate Seleuciden. En ze hopen op een herhaling van zetten. Hartstochtelijk verlangen ze naar een nieuwe koning die hen zal bevrijden van die gehate bezetter van nu, de Romeinen. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer!

De menigte die Jezus met de palmtakken tegemoet trekt is uit op een politieke demonstratie.

 

Jezus laat zich de inhuldiging welgevallen. Nog niet zo lang geleden, na het teken van de broodvermenigvuldiging, heeft het volk hem ook tot koning willen uitroepen maar toen trok hij zich terug en weigerde de eer. Deze keer aanvaardt hij het. Maar… hij stelt wel een teken waardoor deze geplande politieke ovatie wordt gecorrigeerd. Hij vindt een ezeltje en gaat daar op zitten.

 

De ezel is het rijdier van de armen.

Koningen trekken niet op een ezel de stad binnen, maar op een paard. Zodat ze hoog verheven boven de menigte uit torenen. Zodat de menigte naar hen moet opzien, hen naar de ogen moet kijken. Zo wordt wel duidelijk wie het voor het zeggen heeft!

Dat alles doet Jezus niet. Hij neemt plaats op het jong van een ezel, kleiner dan klein. Jezus torent niet hoog boven de massa uit. Jezus neemt plaats temidden van de menigte. Hij bevindt zich tussen hen in.

 

Maar er is nog een andere reden waarom Jezus voor de ezel kiest en niet voor een paard. Het paard staat symbool voor oorlog en macht, waar de ezel associaties van vrede oproept. Israëls geschiedenis met koningen is niet fraai. Koningen zijn uit op oorlog, willen hun eigen dingen doen, denken het zonder de Eeuwige, zonder God te kunnen stellen.

De profeet Zacharia zag het al voor zich: ‘Sion, jouw koning is in aantocht, nederig komt hij aanrijden, hij zal vrede stichten tussen de volken.’ Jezus kiest voor de ezel om zo te tonen dat zijn koningschap niet van deze wereld is. Voor deze koning hoeft niet gevreesd te worden, de ezel garandeert zijn vredelievendheid. Deze koning is de anti-oorlogsheld, de vorst van de vrede.

 

Er wordt op Jezus gewacht, in Jeruzalem, het is feest, de stad trekt hem tegemoet. De mensen zijn dolenthousiast over Jezus, zij hebben gehoord over de spectaculaire opwekking van Lazarus en ze geloven in Jezus. Hij is de Messias, de gezalfde van God.

 

Maar de apostel Johannes schrijft niet alleen over vroeger. Hij schrijft zijn evangelie niet alleen om te zeggen hoe het er toen precies aan toe gegaan is. Zijn evangelie is niet zomaar een biografie, een levensbeschrijving, maar een beschrijving van de toekomst, waarin de profetie over de Messias in vervulling zal gaan. Het evangelie van Johannes is geschreven zo’n 50 jaar na Jezus’ dood in Efeze. In deze grote havenstad is een groep joodse christenen neergestreken. Zij mogen niet meer in de synagoge komen omdat ze Jezus als Messias belijden. Voor hen schrijft Johannes zijn evangelie. Om hen te troosten en te bemoedigen.

 

‘Je ziet dat we niets bereikt hebben, kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’

 

Zeggen de Farizeeën. Zeggen de synagogebestuurders in Jeruzalem. Zeggen politici van nu. Wij-zij denken. Maar Jezus laat zich niet gebruiken voor deze nationalistische gevoelens.

 

Nederig is de vredevorst…

Bescheiden zit Hij tussen de mensen, toegankelijk is Hij, benaderbaar. Zo wil God zijn voor ons, maar we staan onszelf vaak in de weg om deze Godsontmoeting echt te kunnen ervaren. Wij kijken zo vaak naar de buitenkant. Zien voor- en tegenstanders. Waar polarisatie is, is geen ruimte voor nuance. Er is in de wereld vaak weinig ruimte voor nuance. We vinden het wel makkelijk, die hokjesgeest, dat duidt en verklaart zo fijn. Maar de wereld is niet zwart-wit…

 

Onder het zingen van lof en dankliederen, onder gejuich en het wuiven van palmtakken komt de koning de bevrijde stad binnen. Jezus is de Vredevorst van Zacharia. Maar de zeggingskracht van de ezel ontgaat de mensen. Over vijf dagen zullen zij om Jezus’ dood en terechtstelling roepen.

Heden hosanna, morgen kruisigt hem.

Met Palmpasen begint de Stille Week. De week die begint met feest, maar eindigt in mineur. Uiteindelijk zal iedereen Jezus verlaten en wordt het stil om hem heen.

 

De Stille Week, die wordt omgebogen in de Goede Week.

Want - zegt Johannes - de dood is niet het einde. Jezus’ sterven hoort bij het plan dat God met de mensen heeft. Wie in Jezus gelooft als de van God afkomstige en de door God gezondene, bezit eeuwig leven. Dat zegt niet zoveel over het hiernamaals, maar des te meer over de kwaliteit van het leven hier en nu.

 

‘Je ziet dat we niets bereikt hebben, kijk maar de hele wereld loopt achter hem aan.’

 

Je kunt Jezus wel dood maken, maar zijn gedachtegoed laat zich niet monddood maken!

 

Jezus komt van God en keert bij zijn dood naar God terug. Daarom is zijn kruisiging in Jeruzalem geen nederlaag, maar een omhoog heffen. In Jeruzalem gaat Jezus terug naar de Vader. Zijn sterven is een terugkeren naar God. De dood is niet het einde. Het is een van de mysteries van het christelijk geloof.

 

We gaan de Stille Week in en we bidden en lijden met Jezus mee. In zijn lijden herkennen we onze eigen pijn en verdriet. We zijn stil omdat sommige woorden niet gezegd maar alleen gevoeld kunnen worden. We zijn stil omdat we ontvankelijk willen zijn voor de woorden die God ons influistert. Woorden ter bemoediging, woorden van liefde en zelfoverwinning.

Doe intocht Heer, in ons gemoed…

 

We zijn stil omdat we wachten op het licht. Het licht van Pasen dat ons vrij maakt, dwars door dood en duisternis heen.

Amen.

terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. D. Rietveld
datum en tijdstip 14-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.