PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Palmzondag Liturgie Palmzondag
Liturgie Palmpasen, 5 april 2020, zesde zondag van de veertigdagentijd

Thema: Doe intocht Heer in ons gemoed

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: psalm 118, vers 1 en 9

Votum en groet

Over Palmpasen, de zesde zondag van de veertigdagentijd

Gedicht: Palmpasen:

Spontane inhuldiging!
Het is alsof de stad ontwaakt
en uitbarst in een golf
van enthousiaste mensen
die takken van de bomen rukken
en ermee zwaaien als met een vlag.
Jassen worden uitgetrokken
en uitgespreid over de weg
als een soort rode loper.

Dit is de held waarop ze wachten,
de man die alles kan,
de nieuwe leider…
‘Hosanna voor de zoon van David!’
roept de menigte spontaan,
en de kinderen nemen het over,
zodat tot ver na de inhuldiging
de yell door de straten golft.

Een stad spontaan in beroering.
Met bestuurders die verstrakken:
‘Hoe krijgen we grip op die chaos?
Onrust kunnen we niet gebruiken.
Die man moet de mond gesnoerd.’
De man op het ezeltje doorziet het.
Hij weet waar het op uitloopt:
dat ze hem zullen ombrengen.
Maar hij doet wat hij moet doen:
mensen wakker schudden
en in beweging brengen.

En dat gebeurt
zelfs nog eeuwen na zijn dood…

Kyrie gebed

Zingen: 1003: Komt er God, een nieuwe morgen

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Refrein:
Komt er God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God kom gauw.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg. Refrein

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal. Refrein

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis. Refrein

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ‘s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil. Refrein

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Komt er God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God kom gauw.
Bewerking van lied 1003, Nieuwe Liedboek


Gebed bij de opening van het woord

Eerste schriftlezing: Jesaja 40:9-11 en Zacharia 9: 9 en 10

Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. als een herder weidt hij zijn kudden: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.

Zingen: 550: Verheug u o dochter van Sion

Tweede schriftlezing: Johannes 12: 12-19
De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: ‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. en de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben; kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’

Zingen: 556: Alles wat over ons geschreven is

Preek

Zingen: 442: Op U, mijn heiland blijf ik hopen

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen projectlied, melodie: lied 637 (Daar juicht een toon)

De Paaskaars brandt, zo weten wij
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet
Want hij vergeet de mensen niet.

Dit is het woord dat Hij ons geeft
Ik ben de Heer, een God die leeft
En waar je gaat ben ik er bij
Voor altijd ga ik aan je zij.

Collecte aankondiging: mogelijk om gift op rekening te storten

Slotlied: 575: Jezus leven van ons leven,  1, 3 en 6

Wegzending en zegen

Gezongen amen 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.