PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Oproep voor het brengen van fruit Oogstdienst Oproep voor het brengen van fruit Oogstdienst

 


Op 1 november hopen we met elkaar de oogstdienst te vieren. Fruitmandjes staan dan in de kerk en worden na afloop rondgebracht bij ouderen en/of zieken van onze gemeente. Als uitgangspunt wordt de leeftijd van 75 jaar of ouder genomen.
De oogstdienst bepaalt ons bij de materiële en immateriële oogst van ons leven. Bij ons voedsel, ons werk, onze inspanningen. Stil staan hierbij en onze dankbaarheid tonen voor alles wat we ontvangen hebben. Ontvangen en daarvan doorgeven.
De consistorie zal op 31 oktober open zijn van 09.30 tot 12.00 uur voor het brengen van fruit. ’s Middags worden er dan mooie fruitbakjes van gemaakt. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw gaven . Contactpersoon is mw. Bea Versluys, tel: 0182-367578.
 
 
Liturgie zondag 25 oktober 2020

Liturgie zondag 25 oktober 2020
Orgelspel    
                                       

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied 314: 1, 2  (Here Jezus, om uw woord)

Bemoediging en Groet

Lied 314, vers 3

Kyrie gebed

Glorialied Psalm 33: 1, 2 (Kom nu met zang en roer de snaren)

Gebed bij de opening van de Schriften

Deuteronomium 6:1-9

Lied 316: 1, 4 (Het woord dat u ten leven riep)

Mattheus 22: 34-46

Lied 838: 1, 2  (O grote God die liefde zijt)

Overdenking

Orgelspel

Lied 791: 1, 5, 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken)

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Collecten

Slotlied 704,: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God)

Wegzending en zegenbede      
            

afgesloten met gezongen Amen

 
 
Liturgie zondag 18 oktober 2020

Liturgie zondag 18 oktober 2020
Orgelspel

Woord van Welkom en Mededelingen

Lied 975 : 1 en 3

Stilte

Bemoediging en Groet

Gebed om Ontferming

Lied 887

Gebed bij de opening van het Woord,

Schriftlezing 2 Koningen 5 : 1-19a

Lied 96 : 1 en 3

Verkondiging

Lied 647

Dankgebed en voorbeden, persoonlijk gebed en Onze Vader

Lied 425

Zegen en gesproken Amen

Orgelspel
 
 
Leerhuisavonden rondom het thema: Geloofshelden Leerhuisavonden rondom het thema: Geloofshelden
In het nieuwe seizoen willen we – binnen de RIVM-maatregelen – weer enkele activiteiten gaan oppakken. De Leerhuisavonden zijn sinds maart stil komen te staan. In de maanden oktober, november en december willen we samenkomen rondom het thema: Geloofshelden. Bijbelse verhalen gaan over mensen van vlees en bloed, mensen zoals wij, mensen die geloven, hopen, liefhebben. Per avond zetten wij een geloofsheld centraal waarover wij in gesprek gaan met elkaar. De avonden zullen in de consistorie worden gehouden, van 20:00 uur tot 21:30 uur, op de dinsdagen 20 oktober, 10 november en 8 december.
 
Groep Liturgisch Bloemschikken Groep Liturgisch Bloemschikken

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Soms roept een bloemschikking krachtige gevoelens op. Daarom is er de groep liturgisch bloemschikken, die in bijzondere diensten zorg draagt voor een afgewogen schikking. Om zo de woorden die klinken te ondersteunen en te versterken.

 
Predikant en kerkenraad Predikant en kerkenraad

Preek en catechese zijn de meest in het oog springende taken van de predikant. Wij zien hem als motor (of aandrijfkracht) waar de gemeente om draait. Huis- en ziekenbezoek behoren tot zijn werk, hoewel ook andere ambtsdragers daarin een taak hebben.

Eenmaal per maand is er een vergadering van de kerkenraad, waar ondermeer gesproken wordt over het beleid met betrekking tot kerkdiensten, pastoraat, toerusting, algemene financiële zaken etc.

Elke Protestantse gemeente telt drie ambten, elk met een eigen taak. De dragers van die ambten vormen de kerkenraad.

lees meer »
 
 
 
 

Oogstdienst o.l.v. Ds. M.Berends - van Waardenburg (aanmelden)
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. C. Dahmen
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws

Liturgie
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Vanwege het coronavirus zendt wijk II de kerkdiensten tijdelijk ook live uit via YouTube. Klik HIER om naar de livestream te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.