PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 4 december 2022

Liturgie zondag 4 december 2022
Orgelspel

Woord van Welkom

Stilte

Psalm 72:1

Votum en groet

Psalm 72:2 en 4

Inleidend op de dienst

Wij zingen ons Kyrie met lied 1005: 1,2,3,4,5.

Gebed om de Geest

1ste lezing: Jesaja 9:1-6

Lied 454:1,2,3

2de lezing: Lucas 1: 39-45

Lied 454: 4,5

Overdenking

Stilte

Orgelspel

Lied 441:1 en 10

Voorbeden en stil gebed

Collecte

Nodiging

Lied  451:3,4,5

Vredegroet

Tafelgebed en Onze Vader

Lied 270 G

Viering Heilig Avondmaal

Dankgebed

Slotlied: lied 425

Zegen  gezongen Amen

Orgelspel
 
 
Groep Liturgisch Bloemschikken Groep Liturgisch Bloemschikken

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Soms roept een bloemschikking krachtige gevoelens op. Daarom is er de groep liturgisch bloemschikken, die in bijzondere diensten zorg draagt voor een afgewogen schikking. Om zo de woorden die klinken te ondersteunen en te versterken.
                                                 

De liturgische bloemschikking behorende bij de startzondag 18 september 2022, gebaseerd op het jaarthema van de PKN :  Aan Tafel

                                                                 

Fruitbakjes  Oogstdienst 2022


 
 
Predikant en kerkenraad Predikant en kerkenraad

Preek en catechese zijn de meest in het oog springende taken van de predikant. Wij zien hem als motor (of aandrijfkracht) waar de gemeente om draait. Huis- en ziekenbezoek behoren tot zijn werk, hoewel ook andere ambtsdragers daarin een taak hebben.

Eenmaal per maand is er een vergadering van de kerkenraad, waar ondermeer gesproken wordt over het beleid met betrekking tot kerkdiensten, pastoraat, toerusting, algemene financiële zaken etc.

Elke Protestantse gemeente telt drie ambten, elk met een eigen taak. De dragers van die ambten vormen de kerkenraad.

lees meer »
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.