PKN
  » Wijkgemeente I » Cantorij 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Twintig jaar Cantorij Twintig jaar Cantorij
Degene, die op nieuwjaarsdag 1997 zou hebben gezegd dat ik dirigent van een koor zou worden, had ik wat meewarig aangekeken. Toch stond ik op Eerste Pinksterdag van dat jaar voor een voor Berkenwoude nieuw fenomeen: de cantorij. Nu, twintig jaar later, bestaat onze Cantorij van Berkenwoude en den Achterbroek nog steeds. Het ledenaantal fluctueerde nogal door toetredingen, opzeggingen, verhuizingen en overlijden. Toch hebben we met elkaar en dankzij positieve aanbevelingen uit de gemeente al twintig jaar datgene gedaan, waar we ooit mee zijn begonnen: zingen. Of het nu een meerstemmige versie is van een bekend lied, het helpen instuderen van een nieuw lied of het opluisteren van een eredienst met een koorwerk, de cantorij heeft het allemaal voor elkaar gekregen.
 
We hebben al die jaren liederen gezongen uit allerlei tradities, waaronder bekende en onbekende psalmen en gezangen uit het “oude” Liedboek, Engelse “chants”, gregoriaanse hymnen, canons, liederen uit Taizé en Iona, liederen op volksmuziek uit Karinthië (waaronder het Gedachtenislied) en liederen uit de bundel Youth for Christ. Het nieuwe Liedboek (2013) is op dit moment ook een belangrijke impuls.
 
Natuurlijk vormt de muziek onze “core business”, maar een koor moet ook gezellig zijn. Lief en leed worden gedeeld. De hechte, maar open sfeer zorgt ervoor dat er muzikaal hard gewerkt wordt, maar er ook altijd ruimte is voor een komische of juist serieuze noot.
 
Op dit moment zijn er vijftien enthousiaste leden: vijf sopranen, vier alten, drie tenoren en drie bassen. Enkele leden zingen al sinds het prille begin, anderen zijn pas op latere leeftijd gaan zingen. Wie wil leren zingen, is net zo welkom als iemand met jarenlange koorervaring. Ook de komende twintig jaar hopen we de diensten op gezette tijden te kunnen omlijsten met passende muziek. We repeteren op donderdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. U bent van harte welkom.
 
Met muzikale groet,

Erik van der Does de Bye
Dirigent

NASCHRIFT: Dit artikel verscheen in het voorjaar van 2017 in "ONZE GEMEENTE", het kerkblad van Wijk 1. Inmiddels is de samenstelling iets gewijzigd (zie elders op deze pagina).
 
Wat is een cantorij?

Wat is een cantorij?

Sinds Pinksteren 1997 is de cantorij actief in de Hervormde Gemeente van Berkenwoude en den Achterbroek. Onze cantorij is een kerkkoor, bestaande uit enthousiaste zangers (m/v) en een dito dirigent (ook wel cantor genoemd). Zij heeft twee kerntaken:

1. De gemeente voorgaan bij het aanleren van nieuwe en/of onbekende liederen.
2. Het uitvoeren van toepasselijke koorwerken.

Mede dankzij de cantorij vinden meer liederen, maar ook acclamaties en gezongen gebeden hun weg naar de gemeente. Het uiteindelijke doel is, dat de gemeente deze kerkmuziek zelfstandig kan zingen.

Ongeveer tien keer per jaar verleent de cantorij  haar medewerking aan een dienst. Ook zingt zij jaarlijks een keer in het zorgcentrum "De Westerweeren" in Bergambacht.

 
Repetities en lidmaatschap Repetities en lidmaatschap

De cantorij repeteert op donderdag avond van 20:00 uur tot 21:30 uur in de Dorpskerk of, bij koude, in de consistorie achter de Dorpskerk. Voor een volledig schema van repetities en diensten kunt u onder aan deze webpagina terecht.

Het lidmaatschap van de cantorij staat open voor iedereen die zich kan vinden in het christelijke repertoire en kan zingen of graag wil leren zingen. Ervaring wordt zeer gewaardeerd, maar is zeker geen vereiste. Wel is het zaak dat u de repetities vrij trouw bij kunt wonen.

Een aantal leden had bij de oprichting van de cantorij al jarenlange koorervaring in onder andere de gemengde zangvereniging Vriendschap te Berkenwoude. Anderen hadden nog nooit in een koor gezongen, maar pikten de draad snel op. Ook leden die later toegetreden zijn, hebben snel hun draai weten te vinden. U zult zeker niet de eerste zijn die op de cantorij heeft leren zingen.

De cantorij is een hechte en tegelijkertijd open groep, die nieuwe mensen met open armen ontvangt. Zingen is dubbel bidden, zo schreef de kerkvader Augustinus (vierde eeuw na Christus) al en in dit opzicht is de cantorij niet alleen een groep enthousiaste zangers, maar ook een "bijzondere kring".

Aanmelden kan via de dirigent, Erik van der Does de Bye (telefoon: 06-10285936, e-mail: doesdebye@gmail.com) of door gewoon op donderdagavond mee te komen repeteren.

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
Het is ook mogelijk om op projectmatige basis (bijvoorbeeld voor kerstmis) mee te zingen.

Vanaf 2010 is het aantal koorleden vrij snel toegenomen. Het structurele damestekort (uniek in Nederland!) is hiermee gelukkig opgelost. Daar zijn we dankbaar voor en natuurlijk ook heel blij mee. Voor de balans zou het goed zijn als zich enkele tenoren zouden aanmelden. Laat dit geen beletsel zjn om u als sopraan, alt of bas aan te melden - u bent van harte welkom.

 
Repertoire

Repertoire

Het repertoire van de cantorij is zeer breed. De kerkmuziek vormt een wereldwijde schat van liederen en daar wordt met veel genoegen uit gezongen. Psalmen, gezangen, acclamaties en responsies komen vooral uit liederenbundels zoals het in 2013 uitgekomen Liedboek, het "oude" Liedboek voor de Kerken, Zangen van Zoeken en Zien, Gezangen voor Liturgie, het Oud-Katholiek Gezangboek, de Evangelische Liedbundel en de bundel van Youth for Christ.

Naast deze vooral strofische liederen worden er ook koorwerken gezongen, onder andere van Andreas Rinkel, Michael Haydn en Luigi Cherubini.

De cantorij schuwt zo nu en dan het zingen in het Duits, Engels, Frans of Latijn niet. Verreweg de meeste liederen worden echter in het Nederlands gezongen, ten einde alle mensen in de eredienst de gelegenheid te geven, de tekst van een lied volledig te kunnen volgen.

 
Leden en dirigent van de Cantorij Leden en dirigent van de Cantorij

De Cantorij kent op dit moment vijftien leden (inclusief dirigent), maar kan ook rekenen op de medewerking van enkele invallers.

Sopranen:
Alie Docters van Leeuwen - van Dam
Gerdien van der Does de Bye - Bos
Renate Mols
Elly Oudenes - den Braven
Jannie de Roo

Alten:
Carmen de Jong
Anita Verkaik
Bea Versluys - van Donge
An de Vreede - den Ouden

Tenoren:
Martin Belder
Erik van der Does de Bye

Bassen:
Rinus Anker
Nol Docters van Leeuwen
Arie Evegroen
Martin Schrader
 

Erik van der Does de Bye, tevens één van de organisten van de gemeente, is vanaf de oprichting in 1997 dirigent van de cantorij. Hij heeft orgelles gevolgd bij Cees-Willem van Vliet en Eveline M. Jansen en lessen in het dirigeren bij Michel Havenith. Van zijn hand verschenen diverse vertalingen van Engelse kerkmuziek en Nederlandse teksten op vooral Karinthische (Oostenrijkse) volksmuziek. Ook verzorgde hij een oecumenische vertaling en bewerking van het "Erste Deutsche Hochamt" van Johann Michael Haydn.

 
Samenwerking met Ammerstol

Samen op weg naar goud
Samenwerking met Ammerstol

Sinds 2008 zijn er muzikale contacten met de cantorij van de Hervormde Gemeente van Ammerstol.

Deze zijn ontstaan tijdens een cantorijendienst ter gelegenheid van het 350 jarig bestaan van deze gemeente, waaraan ook onze cantorij haar medewerking verleende. De muzikale ontmoeting van destijds resulteerde in een enthousiast contact tussen de beide cantorijen. Ds. Bert Griffioen was tot zijn vertrek naar Badhoevedorp zowel predikant als dirigent van de Ammerse cantorij. De verschillende repertoires worden onderling met plezier uitgewisseld. Ook na het vertrek van ds. Griffioen zijn de beide cantorijen samen blijven zingen.

Een hoogtepunt van deze geslaagde samenwerking is het behalen van de eerste prijs in de Bergambachtse korenslag in oktober 2010.

Dit prachtige resultaat werd op 17 december 2012 overtroffen door een bijzonder geslaagde bijdrage aan de Volkskerstzang te Bergambacht. Hiervan zijn beelden te zien op YouTube:

Veni Jesu (van L. Cherubini) en Als een ster in lichte luister (t.: Sytze de Vries/m.: Willem Vogel)

http://www.youtube.com/watch?v=SoEuqRk9VjE

Stille Nacht (in de originele versie; t.: Joseph Mohr/m.: Franz Xaver Gruber)

http://www.youtube.com/watch?v=T_6eV25MLgY

In stilte werd Jezus geboren (t.: Erik van der Does de Bye/m.: Anton Schmid)

www.youtube.com/watch?v=6tdeDW0Zq1w

Carol of the Drum

http://www.youtube.com/watch?v=uriBLcTpuu8

Have you heard story of the Baby Boy? (spiritual):
deel 1:

http://www.youtube.com/watch?v=UuZYsyaOzX4

deel 2:

http://www.youtube.com/watch?v=2eg2RKuQ7QE

De dirigent van Ammerstol, ds. Roel Braakhuis, en onze eigen dirigent zetten de muzikale traditie met succes en genoegen voort. In december 2017 zullen beide cantorijen weer een bijdrage leveren aan de Volkskerstzang in Bergambacht.

 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.