PKN
  » Wijkgemeente II 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Wijkgemeente 2

Wijkgemeente 2

Wijkgemeente 2 van de Hervormde gemeente van Berkenwoude wil een wijkgemeente zijn in het besef dat ze een gemeente is die naar Gods Naam is genoemd: gemeente van de Heere.Jezus Christus. De wijkgemeente bestaat dus niet allereerst voor zichzelf maar zij is in de eerste plaats gericht op God. Dat betekent dat de gemeente in haar wezen heeft te beantwoorden aan het beeld dat ze om Christus’ wil behoort te zijn. In de bijbel staan diverse beelden over de gemeente zoals in Mattheüs waar de Heere Jezus zelf spreekt over een stad op een berg en een licht op een kandelaar die niet verborgen kunnen blijven. In de eerste Korinthe brief typeert Paulus de gemeente als Gods bouwwerk. En verderop spreekt hij over de gemeente als het lichaam van Christus. Eén lichaam maar vele leden die ieder een eigen taak hebben in het lichaam. Gemeenteleden worden dus door God ingeschakeld tot opbouw van het lichaam van Christus. Hij roept ons in zijn dienst om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
Bij die opbouw is het noodzaak dat er eenduidigheid is over het wezen van de christelijke gemeente. Wij geloven dat de gemeente - en in het bijzonder in de samenkomsten op zondag - de plaats is waar Jezus Christus zondaars ontmoet. Ondanks het feit dat het er in die gemeente vaak menselijk of zondig aan toegaat waardoor zij vaak onder de maat blijft van haar roeping, blijft de gemeente, net als de gemeente in Korinthe, gemeente Gods..
Ambtsdragers geven leiding aan de gemeente en zien daarbij uit naar mogelijkheden om zoveel mogelijk jongeren en ouderen met de hun geschonken gaven in te schakelen bij de opbouw van de gemeente.
 

 
Maandblad wijk II

Maandblad wijk II

Het maandblad Hervormde gemeente wijk II verschijnt elke maand.
In het maandblad staan de kerkdiensten vermeld maar ook nieuwsfeiten uit verenigingen, clubs,  kerkrentmeesters, diaconie
en bijzondere gebeurtenissen in de gemeente.
Ook is er regelmatig een puzzelpagina voor de kinderen.
Elke uitgave begint met een meditatief woord ter overdenking.

Kopij graag aanleveren voor de 20e van de maand bij mevr. H. Gelderblom.
e-mail: maandblad.kopij@hervormdberkenwoude.nl

 
 
 
 

Seizoenswandeling
datum en tijdstip 11-12-2021 om 10.00 uur
meer details

3de advent o.l.v. Ds. M. Gouwens (aanmelden)
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws
Liturgie 

Kringwerk Seizoen 2021-2022

Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I

Iedere zondag om 10.00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienst van 21 november 2021 is met  livestream opgenomen . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.