PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Predikant en kerkenraad Predikant en kerkenraad

De ouderlingen dragen zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij dragen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacramenten o.a. door de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten. Zij dragen zorg voor het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

Een aantal van hen is speciaal belast met de geldelijk aangelegenheden van de gemeente. Vroeger noemde men dat “stoffelijke” aangelegenheden, maar het omgaan met bezit, zeker kerkelijk bezit, is natuurlijk ook een geestelijke zaak. Deze speciale ouderlingen heten ouderling-kerkrentmeester, meestal afgekort tot kerkrentmeester. Kerkrentmeesters hebben als eerste taak te zorgen dat de gemeente bijeen kan komen in gebouwen. Dat kost natuurlijk geld, evenals de predikant. Daarom heeft de kerkrentmeester ook tot taak deze gelden te verwerven.

De diakenen staan voor de “dienst der barmhartigheid” van de gemeente. De dienst is niet in de eerste plaats aan hen opgedragen, maar aan de gehele gemeente en aan al haar leden. De taak van de diakenen is, deze roeping levend te houden in de gemeente. Zij geven voorlichting en leiding daaraan. Door de bijstandswet en de sociale verzekering is het accent van het diaconale werk verschoven van armenzorg naar andere gebieden. Typerende woorden zijn: onderlinge dienst, aandacht voor de verre naaste (wereld-diaconaat) en helpen waar geen helper is.
 

terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. H.Hartogsveld (beperkte toegankelijkheid +onlinedienst)
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10.00 uur reserveren verplicht
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Roding (beperkte toegankelijkheid + onlinedienst)
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur reserveren verplicht
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws
Liturgie


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Livestream
De diensten op Goede Vrijdag (2 april 2021), Stille Zaterdag (3 april 2021) en Paasmorgen (4 april 2021) zijn live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar deze livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Op dit moment worden er geen nieuwe kerkdiensten van wijk II live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.