PKN
  » Agendapagina 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude

zondag 29 maart 2020

5e lijdenszondag o.l.v. Ds. M. Berends-van Waardenberg

Locatie: 
 Dorpskerk
Tijdstip: 
 10.00 uur

Orde van dienst zondag 29 maart 2020

Vijfde zondag van de veertigdagentijd, zondag Judica, verschaf mij recht

Thema: Als het stormt

BINNENKOMEN

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 216, Dit is een morgen als ooit de eerste, alle verzen

Votum en groet

Over zondag Judica

Zingen psalm 43, 2, 3 en 5

Kyriegebed

Lied 536: Alles wat over ons geschreven is, verzen 1, 3 en 4

WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing: Ezechiël 37: 1-14

Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’

 

Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag pezen zich aaneenhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

En toen zei hij tegen mij: ‘Mensenkind, de beenderen zijn het volk van Israel. Hij zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar et land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’

Lied: 610, Zo dor en doods

Tweede schriftlezing: Marcus 4:35-41

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Weest stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

Lied: 352, Jezus, meester alle dingen, verzen: 1, 2, 5 en 6

Preek

Meditatief orgelspel

Lied: 608, De steppe zal bloeien

DE WERELD IN

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Oude Liedboek 467, verzen 1, 2 en 4

O eeuwge Vader, sterk in macht,

wiens arm betoomt der baren kracht,

die wijst de grondlooz’ oceaan

de hem gestelde perken aan,

o wil verhoren onze bee

voor hen, die zijn in nood op zee!
 

O Christus, wiens bestraffend woord

door wind en water werd gehoord,

die onder t’ stormen rustig sliep

en wandelend’ over ’t schuimend diep,

o wil verhoren onze bee

voor hen die zijn in nood op zee!

 

O God, die ons behoeden wilt,

Bescherm de broeders (mensen), wees hun schild

in storm en strijd, ga met ze mee

en red ze van ’t geweld der zee,

dat land en water wijd en zijd

lofzingen uw barmhartigheid.

 

Wegzending en zegen

Gezongen amen

terug
 


 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.